Arbeidsdeskundige

Als arbeidsdeskundige adviseer ik werknemer en werkgever verder als de werknemer vanwege medische redenen zijn/haar werk niet meer kan doen. Vanuit een praktische aanpak beoordeel ik de belasting van het werk en belastbaarheid van de werknemer, om vervolgens werkgever en werknemer te adviseren hoe de re-integratie verder vorm te geven. Ik heb in dit proces als arbeidsdeskundige een adviserende, begeleidende en beoordelende rol. 

Verzuim beperken
Als een werknemer ziek wordt dan moeten werknemer en werkgever er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het verzuim zo kort mogelijk duurt. De bedrijfsarts is de eerste die adviseert en daarna start de casemanager de verzuimbegeleiding op. Als het lang duurt voordat de werknemer weer kan starten met werken of als het duidelijk is dat terugkeer naar het eigen werk niet meer mogelijk is, dan komt rond de 42e week van het verzuim de arbeidsdeskundige in beeld. 

Balans tussen werkbelasting en belastbaarheid
Als arbeidsdeskundige onderzoek ik de mogelijkheden tot re-integratie. Ik ga in gesprek met de werknemer en werkgever, kijk naar wat de werknemer nog wel kan en bezoek de werkplek. Het bepalen van de balans tussen werkbelasting en belastbaarheid vraagt om zorgvuldigheid en vertrouwen. Om een goed beeld te krijgen moeten er antwoorden komen op de volgende vragen:

  • Kan de werknemer nog re-integreren in het eigen werk?
  • Als dat niet kan: welke aanpassingen zijn nodig zodat het wel kan?
  • Als dat niet mogelijk is: is er ander passend werk in het bedrijf?
  • Als dat er niet is: is er passend werk bij een ander bedrijf?