Casemanagement

Als een medewerker vanwege ziekte niet kan werken dan is het belangrijk dat het verzuimproces goed wordt begeleid, zowel voor de werkgever als de werknemer. Dat doe ik in mijn rol als casemanager. Ik overleg met de werknemer, de werkgever, de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en andere betrokkenen om tot een oplossing te komen. Ook zie ik er op toe dat er de juiste stappen worden gezet. Uiteraard houd ik daarbij rekening met de voorschriften van het UWV.

Adviseren en signaleren
Een casemanager heeft zowel een adviserende als signalerende rol waar het gaat om schadelastbeheersing, wetgeving re-integratie, 1e, 2e en 3e spoor, preventie en duurzaamheid. De casemanager is de regisseur van het verzuimproces. 

Proactief en creatief meedenken
Ik zet mijn analytische vermogen en mijn sociale vaardigheden in en communiceer helder en transparant. Het begeleiden van het verzuimproces vraagt om overzicht en het proactief en creatief meedenken met de betrokkenen, zodat er een passende win-winsituatie ontstaat.