Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheids-
onderzoek

Als er bij verzuim sprake is van benutbare mogelijkheden, maar er volgens de beoordeling van de arbeidsdeskundige de afstand tot de arbeidsmarkt groot is, dan kan het wenselijk zijn dat betrokken partijen (werkgever, werknemer en casemanager) inzicht krijgen in de praktische mogelijk op de arbeidsmarkt. Dat wordt gedaan met een haalbaarheidsonderzoek. 

Het onderzoek
In mijn rol als consulent voer ik het onderzoek uit op basis van:

  • de verzuimdocumenten
  • gesprekken met betrokken partijen
  • een uitgebreide arbeidsmarktanalyse

Met het uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek beantwoord ik de vraag of het reëel en haalbaar is om al dan niet in te zetten op ander werk (2e spoor traject). Ook adviseer ik de betrokken partijen over de te zetten vervolgstappen.