Re-integratie

Bij verzuim krijgen werkgever en werknemer vanaf de eerste dag te maken met de Wet Verbetering Poortwachter, waarin de rechten en plichten voor zowel werkgever als werknemer zijn beschreven. Onder de wet vallen twee sporen voor wat de re-integratie betreft. Het aanvullende 3e spoor is alleen voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn.

  • Bij re-integratie eerste spoor gaat de werknemer weer werken bij zijn werkgever, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
  • Bij re-integratie tweede spoor kan de werknemer niet meer terecht bij zijn werkgever, maar er zijn wel mogelijkheden om weer aan het werk te gaan. Er wordt rekening gehouden met de arbeidsbeperkingen en passend werk gezocht bij een andere werkgever.
  • Bij re-integratie derde spoor gaat het om een werknemer die meer dan twee jaar ziek is. Hij of zij ondergaat een WIA-keuring bij het UWV. Als er sprake is van een arbeidsongeschiktheid van tussen de 35 en 80% dan komt de werknemer in aanmerking voor een WGA-uitkering. In deze uitkeringsperiode zijn er re-integratieverplichtingen voor een periode van maximaal 10 jaar voor werkgevers die eigen risicodrager zijn. Voor werkgevers die kiezen voor het publiekelijk bestel (UWV) geldt deze verplichting niet. De begeleiding van werknemers met een WGA-uitkering naar passend werk valt onder re-integratie derde spoor. Het doel hiervan is het vinden van nieuw werk en daarmee hogere inkomsten voor de werknemer en het beperken van de kosten voor de werkgever.

 

Intensieve, persoonlijke begeleiding
Als consulent begeleid ik de integratie van begin tot eind en ben ik van toegevoegde waarde voor werkgever en werknemer. Het gaat om intensieve, persoonlijke begeleiding en dat vraagt om maatwerk, transparantie, goede communicatie en betrokkenheid. Ik werk doelgericht en denk vanuit mogelijkheden in het realiseren van goede oplossingen voor werknemer en werkgever.

Toekomstmogelijkheden creëren
Samen met de werknemer stel ik een persoonlijk plan op, zodat er een realistisch beeld wordt geschetst van de toekomstmogelijkheden. We werken toe naar een passend beroepenkader door de inzet van gesprekken, opdrachten en/of testen. Ik maak daarnaast gebruik van een uitgebreid netwerk om bijvoorbeeld aan werkervaringsplaatsen te komen. Ook help ik de werknemer bij het verbeteren van sollicitatievaardigheden en zelfredzaamheid in de nieuwe situatie.

Volgens voorschriften UWV
Het dossier dat ik opbouw is volgens de voorschriften van het UWV. Met al mijn inspanningen beperk ik de schadelast van het verzuim voor de werkgever en zet ik de werknemer weer in zijn/haar kracht, zodat de mogelijkheden om weer aan de slag te gaan optimaal worden benut.